Tin tức
Fri, ngày 11/10/2013 12:40 PM

Thông báo về việc đóng khung quá hạn

Quý khách hàng đã đóng khung trước ngày 01/09/2013 chưa nhận khung xin mời đến Toptranh nhận lại.

Tất cả các khung đã đóng từ trước 01/09/2013 được gia hạn đến hết ngày 31/10/2013. Hết ngày trên, nếu Quý khách hàng không đến nhận khung, Toptranh sẽ thanh lý toàn bộ những bức tranh đó.

 

Toptranh.com