Tin tức
Fri, ngày 16/11/2012 09:43 AM

Chiết khấu mạnh cho tranh không in

Toptranh triển khai chương trình "Chiết khấu mạnh cho không in". Chương trình bắt đầu  ngày 16/11/2012 và kết thúc ngày 15/12/2012.

Tranh thêu chữ thập

Quý khách hàng mua tranh không in màu sẽ được  hưởng mức chiết khấu như sau

+ Đơn hàng dưới 200.000VND chiết khấu 20%.

+ Đơn hàng từ 200.000VND đến dưới 300.000VND chiết khấu 25%.

+ Đơn hàng từ 300.000VND đến dưới 500.000VND chiết khấu 30%.

+ Đơn hàng từ 500.000VND đến dưới 700.000 chiết khấu 35%.

+ Đơn hàng trên 700.000VND chiết khấu 40%.

(Đơn hàng ở đây là đơn hàng đối với tranh không in màu)

Khi mua hàng, Quý khách vẫn sẽ được cộng mức chiết khấu cũ. Ví dụ: Trước đây, Quý khách đã được hưởng mức chiết khấu 10%, khi mua tranh không in với đơn hàng 200.000VND, Quý khách sẽ được chiết khấu tổng số phần trăm là 10% + 25 % = 35%. Tổng mức chiết khấu không lớn hơn 40%.

Toptranh.com